İlk Yardım Eğitimi

29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği madde 16`da; tüm kurum ve kuruluşlarda iş koluna göre istihdam edilen; Az tehlikeli işlerde çalışan personelden 20 kişide bir kişi, Tehlikeli işlerde çalışan personelden 15 kişide bir kişi ve çok tehlikeli işlerde çalışan personeliden10 kişide bir kişi, Sağlık Bakanlığı Onaylı İlkyardım Eğitimi alması zorunludur.

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak bu ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayanlar Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika ve kimlik kartı almaya hak kazanırlar.

Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın ilkyardım ve İş Sağlığı-Güvenliği konusu ile ilgili yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle iş yerlerine ilkyardım eğitimi ve sertifikası almış eleman bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir.

Katılımcı Belgeli Temel İlkyardım Eğitimi
Diğer personelin tamamına işyeri SEM OSGB hekimleri tarafından İlkyardım Eğitim verilir. Eğitim sonunda katılımcılar ilkyardımın temel kavramları, olay yeri acil olgu değerlendirme, temel yaşam desteği, konularında bilgi sahibi olacaklardır.